tisdag 15 mars 2011

IT-pedagog i en En-tillEn kommun

Vi bjuds på en föreläsning som behandlar frågor om hur det är att vara med från det att den första byggstenen läggs i ett En-till-En projekt. För att ge inspiration och vägledning inom ämnet har vi IT-pedagogerna/utvecklarna Tracy Rush, Fredrik Håkansson och Anders Sörby till hjälp.

De tre IT-musketörerna inleder sin föreläsning med att jämföra sitt arbete som ett gigantiskt pussel som enligt de själva är världens roligaste uppdrag att lösa. Kärnan i uppdraget är att man aktivt arbetar för att alla enskilda individer ska ges stimulans att lyckas efter sina egna förutsättningar och förmågor. Nyckeln för att detta mål ska förverkligas anser man är att endast se möjligheter i den fortskridande processen, alltså inte leta efter problemen utan snarare söka efter lösningen till problemen.
Ska man se det ur ett IT-pedagogiskt perspektiv menar de tre på att det måste finns ett förtroende mellan alla inblandade parter; rektorer, lärare, elever och politiker om projektet ska kunna gå att genomföra och utvecklas.

Vi fick även en genomgång i hur man bar sig åt när man började bygga upp den plattform som finns idag. Sammanfattningsvis såg förberedelserna ut som följer:
* Genomföra förberedelser på skolenheten i form av installering utav bredband och trådlös enhet
* Uppstart utav en pilotgrupp bestående utav lärare och rektorer som skall vara vägvisare för övriga inblandade parter på sikt
* Utlämning utav datorer bör ske successivt där lärarna får ta del utav sina på förhand
* Att man bildar en workshop/PIM där främst lärarna ska ges möjligheten att bli bekväma vid hantering utav sin dator, samt att elever på sikt ges möjlighet till ”hjälp till självhjälp”
* Åhörarna uppmanades även att ta del av den förebild som Falkenbergs Kommun har haft i sitt uppbyggande utav projektet i form av Ruben Puenteduras vars erfarenheter och tankar inom ämnet är oerhört relevanta och en bra grund att stå på, där slagordet ”Fyra kvalitetsnivåer av förändring med ny teknologi” och dess underrubriker är en ledstjärna.

Man poängterar även ständigt under sin föreläsning vikten av ”möjligheter i öppen miljö”. Att ge alla inblandade parter en möjlighet att få ta eget ansvar och utvecklas efter eget behov, och inte låsa datorerna inom vissa ramar.

1 kommentar:

  1. Utan IT-pedagogerna hade vi aldrig klarat det. De är guld värda!!

    SvaraRadera